העתירה לבית המשפט

עמותת צלול בשיתוף החברה להגנת הטבע ואט"ד עתרו לבג"ץ נגד ההסכם בין חברת קו צינור אסיה- אירופה (קצא"א) לבין חברה בבעלות חלקית של איחוד האמירויות ושל אזרחים ישראלים, לשינוע כמויות נפט גדולות ממדינות המפרץ, דרך מפרץ אילת, הרי הנגב ומשם לנמל אשקלון, באמצעות הצינור הרעוע של חברת קצא"א.

"צלול" והארגונים הנוספים מבקשים מבית המשפט להוציא צו המורה למדינה ולקצא"א להסביר מדוע לא הביאו את ההסכם לאישור הממשלה ומדוע לא נקבע שיש לתת לחברה הוראות שימנעו פגיעה בסביבה. עוד מבקשות העותרות מהמדינה הסבר מדוע לא יבוטל ההסכם בעקבות הסיכון הסביבתי שהוא עלול לגרום לאזור כולו. טענה נוספת היא שההסכם לא הוצג בפני משרדי הממשלה ובפני הציבור. ואכן, משרד האוצר, שקצא"א באחריותו, הודה בתשובה לעותרות שההסכם לא בידו. עוד מבקשות העותרות מבית המשפט לתת צו ביניים שימנע מקצא"א לממש את ההסכם ויאסור עליה להגדיל את תנועת המכליות במפרץ אילת על לסיום ההליך המשפטי.

בעתירה מובאת גם התנגדות המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים (רט"ג) להסכם בשל מסוכנותו הרבה לסביבה וכן מכתב של למעלה מ-250 מדענים המתריעים מפני מסוכנות ההסכם.

עוד עולה מהעתירה שב-12 ביוני 2021 התקיימה פגישה בין ארגוני הסביבה לקצא"א ונציגי אילת, שבה הבהירה קצא"א שמזכר ההבנות נחתם ובעקבותיו נחתם הסכם שגרם לעלייה בכמות המכליות המגיעות למפרץ וכי ההסכם לא נדון בממשלה שכן קצא"א סבורה שמדובר בהסכם שאינו חורג ממהלך העסקים הרגיל של החברה.

כלי נגישות