עוצרים את הפיכת אילת ואשקלון לערי נפט וגז

חוות דעת מקצועיות

חברת אנטרס, שירותי ים בע"מ - חוות דעת מומחים בנושא מניעת זיהום ים

מצב הצינור - אלפי פגמי איכול/ אינג' מאיר פרומקין וד"ר יובל ארבל

עמדת רט"ג - שינוע נפט דרך מפרץ אילת/ יהושע שקדי ואחרים:

סוף מעשה במחשבה תחילה - יבוא נפט מאיחוד האמירויות לאילת

פרופ' מעוז פיין: זיהום נפט אינו שאלה של האם, אלא מתי

עמותת הסביבה: יש להיערך להגברת תנועת מכליות הדלק בקצא"א