סקר הסיכונים

חברת קצא"א פרסמה סקר סיכונים שבו ניסתה להוכיח שאסון נפט במפרץ אילת אינו אפשרי, אלא שהמשרד להגנת הסביבה וארגוני הסביבה – "צלול" ו"עמותת הסביבה", דחו את תוצאות הסקר בטענה שהוא מופרך מיסודו.

על-פי הסקר שהכינה  חברת "הזמט" עבור קצא"א, הסיכוי לאסון משמעותי באילת הוא אפסי ועומד על סבירות של אחת ל-366 אלף שנה. הסבירות לתרחיש זיהום נוסף וחמור פחות הוא של אחת ל-1,111 שנה. 

הסקר זכה לביקורת קשה מצד גורמים רבים ובהם המשרד להגנת הסביבה והעמותות השותפות למאבק, שדחו את מסקנותיו מכל וכל.

ארגוני הסביבה – "צלול" ו"עמותת הסביבה" טענו שהסקר אינו מפרט שום תרחיש פעולה ודגמי פיזור של נפט במקרה של תקלות שונות אלה רק משהו כללי בדבר גורמים המשפיעים על הפיזור בים.
עיקרו הוא קביעת סיכויים בחישובים תאורטיים אולם מאום בתחום המעשי במקרה ויקרה זיהום – כמויות במים,
רדיוס הפיזור וקצב ההתפשטות.
מן הדין היה לערוך סקר סיכונים מקיף שיכלול את מגוון ההיבטים המסכנים את כלל האזרחים החיים ומבקרים
באילת כמו גם את המערכות הטבעיות, בים וביבשה, וכי עצם פעילותה של קצא"א במרחב אילת חייבת להיבחן לאור נתונים משתנים אלו ולא להסתפק בסקר חלקי ומצומצם ביותר המעדכן תוכנית מפעלית ישנה שאינה משקפת, את המצב החדש הקיים בעיר אילת, בחופיה ובתוכניות הפיתוח לאו

לדברי ההשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, "הנחתי את עובדי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לעכב את המשך בחינת היערכות החברה להגדלת הפעילות במסוף אילת, זאת עד אשר ממשלת ישראל תדון ותחליט בעניין. כמו כן, אני מובילה לקיומו של דיון אסטרטגי בממשלה בנוגע לנחיצות ההסכם אשר ספק שתורם, אם בכלל, למשק הישראלי, ומנגד מסכן בצורה דרמטית את שונית האלמוגים הצפונית בעולם ואת כלל התיירות באילת"

ב- 25 ביולי 2021, הוציא מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה הימית,  רני עמיר, מכתב לחברת קצא"א ובו קבע שהמשרד אינו מאשר את סקר הסיכונים שהוגש ודוחה את כל מסקנותיו. סקר הסיכונים מהווה את השלב הבסיסי לכל תכנית היערכות מחודשת של מסוף אילת.

במכתב נאמר כי בהנחיית השרה להגנת הסביבה, זנדברג, היחידה הארצית לא תמשיך לטפל ולבחון מסמכים שהגישה חברת קצא"א, עד לדיון בממשלה שיקבע מהו עתיד יישום ההסכם שחתמה קצא"א להגדלת היקף פקידת מכליות נפט את מסוף אילת. היה והממשלה תאשר את ההסכם, המשרד להגנת הסביבה לא יקבל לידיו מסמכים שמגישה קצא"א, אשר לא בוצעו בהתאם לרמה הנדרשת של המשרד.

בחודש ינואר 2021 העבירו גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות להכנת תכנית חירום מפעלית לטיפול בתקריות זיהום ים בשמן עבור מסוף קצ"א באילת, על פי בקשתה של קצאא, על מנת לאפשר לחברה לבחון סיכונים לסביבה הימית באילת והגברת מוכנותם בהתאמה להגדלת מספר מכליות במסוף אילת.

מסמך ההנחיות הועבר על אף שהמשרד להגנת הסביבה הביע ועדיין מביע את התנגדותו לכוונת קצא"א, ולמרות שהמידע לגבי הגדלת נפח הפעילות באילת, הובא לידיעת המשרד רק לאחר החלטת חברת קצא"א להגדלה זו.

על פי מסמך ההנחיות, בשלב א' נדרשה קצא"א לבצע סקר סיכונים לבחינה, ניתוח וניהול הסיכונים מזיהום ים בשמן במפרץ אילת. ב- 11 ביולי 2021 התקבל במשרד להגנת הסביבה מסמך שכותרתו "סקר סיכונים מניעת זיהום ים משמן קצא"א אילת", שהוגש על ידי חברת קצא"א, והוכן על ידי חברת הזמט, מטעמה.

לאחר בחינה מעמיקה של גורמי המקצוע מהיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, עולה כי סקר הסיכונים אינו עונה כלל על ההנחיות ואף מהווה רשלנות מצד קצא"א ועורכי המסמך מטעמם. בנוסף, החברה הזדרזה לצטט את מסמך "סקר הסיכונים" האמור בטרם אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, במענה המקדמי לבג"צ מתאריך 19/7/2021. הסקר צורף כנספח (מס' 7) למענה, שם נרשם בין השאר: "..תוצאות סקר הסיכונים, מדברות בעד עצמן, ומראות כי הסיכון הטמון בפעילות פקידת המכליות אפסי…".

עיקרי הפערים בסקר הסיכונים: 
• הליך זיהוי הסיכונים לא בוצע כנדרש.
• לא בוצעו ישיבות משותפות עם כל הגורמים בעלי העניין במפרץ אילת.
• היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לא אישרה את תרחישי הסיכון.
• נתוני ההסתברות לאירוע אשר בהם נעשה שימוש בסקר, נקבעו תוך התעלמות מוחלטת מההנחיה שיש לוודא כי הנתונים הנלקחים בחשבון מתאימים לסוגי הפעילות במסוף אילת, לתנאי הסביבה שם וליכולות הקיימות במפרץ אילת.
• לא הוגש מודל פיזור שמן בים.
• הסקר אינו מתייחס בצורה רצינית לתרחיש קיצון (worst case scenario ) של הזרמה רצופה לסביבה הימית.

רכם. 

כלי נגישות