עוצרים את הפיכת אילת ואשקלון לערי נפט וגז

ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, כתב מכתב למנכ"ל משרד האנרגייה, אודי אדירי, ובו הבהיר שהעיר אילת מעוניינת בחיבור המערכת להולכת הגז לעיר אילת, אך יתנגד לעשות שימוש בצינור לצרכי יצוא.

לדבריו: "ברצוני לבקש שוב הבהרה ממשרד האנרגיה כי רצועת התשתיות המתוכננת במסגרת תמ"א 37/3/ה נועדה לשם שינוע גז לצרכי העיר אילת בלבד וכי בשום שלב לא יתאשפר להקים בעיר אילת מתקנים לטובת יצוא גז, לרבות מתקן הנזלה, בין באמצעות גורם ממשלתי ובין באמצעות גורם פרטי, בין מכוח תמ"א 37/3/ה ובין מכוח תוכנית או נורמה אחרת".

עוד כתב: "נבקש כי משרד האנרגייה יבחן את הדבר לא רק ביחס לתוכנית שהוא מקדם, אלא גם מול חברות הגז הרלוונטיות, על מנת לוודא ולהבטיח שאף אחת מהן אינה יוזמת או מקדמת, בעצמה או בשיתוף גורמים חארים, תוכנית להקמת מתקן הנזלה בעיר אילת".