במסגרת ההחלטה הודיעה מועצת העיר, שהיא בעד גז טבעי באילת אך נגד הקמת מתקן הנזלה. בעניין הרחבת פעילות הנפט הודיעה המועצה שתתנגד לכל הרחבת פעילות הכרוכה בסיכונים ותפעל לסיכולה בכל האמצעים העומדים לרשותה. עוד החליטה להקים מטה ציבורי רב זרועי להובלת המאבק לשמירת מפרץ אילת כאחד מנכסי הטבע המשמעותיים של העיר.

בעניין הגז הטבעי הודיעה מועצת העיר שבמסגרת השאיפה להגיע לעצמאות אנרגטית בתוך חמש שנים, היא תדרוש מהמדינה להשקיע את כל המשאבים בתחום זה בדגש על האנרגיה הסולארית וכי היא  אינה מתנגדת לחיבור העיר לרשת הארצית לחלוקת גז טבעי לשם אספקת גז לצרכנים הפרטיים בעיר ובסביבתה, בתיאום מלא איתה לצד זאת, היא מתנגדת לייצוא גז טבעי דרך נמל אילת (לרבות נמל קצא"א) ולהקמת מתקן הנזלה בתחום העיר, וכן להנחת תשתית החורגת מצרכי הצרכנים בעיר ומאפשרת ייצוא עתידי. העירייה תפעל לבירור מול גורמי הממשלה הרלוונטיים האם יש כוונה להקים מתקן הנזלה בעיר, וככל שיתברר שיש כוונה כזו, תפעל העירייה לסיכולה בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות אמצעים פוליטיים ומשפטיים. 

בעניין הרחבת פעילות הובלת הנפט הודיעה מועצת העיר, כי העירייה תפעל לבירור מול גורמי הממשלה הרלוונטיים אילו אמצעי בטיחות ננקטים כיום ואילו אמצעי בטיחות נוספים יידרשו כדי להבטיח שפעילות הובלת נפט דרך נמל קצא"א באילת אינה כרוכה בסיכונים לא קבילים לסביבה (לרבות נזקים לסביבה הימית, לשמורת האלמוגים, לסביבה ביבשה ובכלל). עיריית אילת דורשת לערוך סקר סיכונים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, וכן דורשת לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים כדי להבטיח שפעילות הובלת הנפט אינה כרוכה בסיכונים בלתי קבילים. ככל שיתברר כי הרחבת הפעילות אינה מותנית בעריכת סקר סיכונים מתאים, או כי לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות שנדרשו נותרו סיכונים לא קבילים, תתנגד העירייה לכל הרחבת פעילות הכרוכה בסיכונים כאלה, ותפעל לסיכולה בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות אמצעים פוליטיים ומשפטיים.

כלי נגישות