עמותת הסביבה – מדבר וים, אילת, פרסמה נייר עמדה ובו רשימת דרישות להערכות לקראת התגברות תנועת מכליות הדלק בנמל קצא"א במטרה למזער את הנזקים החומרים הצפויים להיגרם לחי, לצומח, לתיירות ולחופים באילת כתוצאה משפך שמן לים. לדברי העמותה, יש משמעות מכרעת למהירות בה יצליח צוות מקצועי ומיומן בטיפול בזיהומי דלק בים, לאתר ולבלום את התפשטות כתם השמן ובהמשך לשאוב ולהפריד את השמן ממי הים. ככל שהשמן שוהה בים זמן רב יותר, גדלה התמוססות הפרקציות הארומטיות שבו וגדל הנזק לסביבה הימית והסכנה להגעתו לחוף הים על כל השלכותייה.

בין הדרישוות?

  • להקיף את המכליות בחוסם עם עגינתן בנמל.
  • הצבת צופים על המכלית ועל גשר קאצ"א שיתריעו כנגד זיהום
  • הצבת מצלמות שיעבירו בשידור חי לחדר הבקרה של קצא"א ושל התחנה למניעת זיהום ים את כל מהלך הפריקה והטעינה של המכלית.
  • הצבה של גוררת עם ציוד להתעברות מקרבה מיידית למכלית.
  • הצטייגות מלאה של קצא"א להתערבות מהירה
  • הקמת צוות הכולל את נציגי העירייה, העמותה קצא"א והתחנה למניעת זיהום ים למעקב ובחינת יישום כל ההמלצו
  • גורם חיצוני יבצע סקר להערכת סיכונים ומניעתם.
  • עד ליישום המלא של ההמלצות ימנע תגבור פעילות הובלת הנפט מקצא"א ואליה.  

כלי נגישות