שוניות האלמוגים של מפרץ אילת הן בעלות חשיבות אוניברסלית בשל עושרן הביולוגי ועמידותן בפני אירועי הלבנה 2,1. מחקרים רבים שנערכו בעשור האחרון במעבדתי בשיתוף חוקרים מובילים מן העולם מצביעים על מפרץ אילת כמקלט לשוניות אלמוגים מפני שינויים גלובליים (התחממות והחמצת הים). מחקרים אלו הראו עמידות יוצאת דופן של אלמוגים בפני עלית טמפרטורה, ונתמכו על ידי מחקרים נוספים ממדינות האזור (בעיקר ערב הסעודית)73,1

עם זאת, נמצא כי הפרעות מקומיות כגון זיהומים פוגעות בעמידות לעליית טמפרטורה108

מאירועי זיהום נפט באותו מקום לפני מספר עשורים אנו יודעים כי הפגיעה הפיזיולוגית והאקולוגית בבוני ודיירי השונית גדולה מאד1311 ושיקום השונית לאחר פגיעות אלו יכול להמשך עשורים. לחץ סביבתי גלובלי ומקומי בשנים האחרונות אף מגביר את שבריריותן של השוניות14 ולכן יש להרחיק הפרעות נוספות ככל הניתן .

הסכם שינוע הנפט דרך קצא"א מביא נפט גולמי ותוצריו בסמיכות לשונית בעלת ערכיות מן הגבוהות בעולם. סיכון שונית עם סיכויי השרידות הגבוהים ביותר בעולם הוא פשע סביבתי וסיכון משאב טבעי ממנו חיים ומתפרנסים מאות אלפי משפחות במפרץ אילת בישראל, ירדן ומצריים. פגיעה בשוניות מפרץ אילת תהווה פגיעה כלכלית הרסנית. במצרים יותר מבקרים בשוניות האלמוגים מאשר בפירמידות15 ופגיעה בשונית תהווה פגיעה אנושה ביכולתם של מאות אלפים להתפרנס.

בהתחשב בתקלות בשנים האחרונות הקשורות לחברת קצא"א, זיהום נפט אינו שאלה של האם אלא מתי וכמה נפט יגיע לסביבת השונית .פגיעה באלמוגים בוני שונית תביא לפגיעה באלפי מינים דיירי השונית כחסרי חוליות ודגים ותביא לפגיעה בשירותים האקולוגיים שהשונית מספקת (תיירות, מזון ותרופות).

לא סביר שבעוד ניתנה לנו הזדמנות פז להחזיק בשונית בריאה ובעלת סגולות ייחודיות, שונית שתוכרז בעתיד כאתר מורשת עולמי16, תתרחש פעילות מסכנת ומתעלמת מערכה האדיר של השונית במפרץ אילת.

יש לגלות אחריות לאומית ובינלאומית ולהסיר את איום זיהום הנפט לאלתר.

מקורות

 • Fine, M., Gildor, H. & Genin, A. A coral reef refuge in the Red Sea. Global Change Biology 19, 3640-3647, doi:10.1111/gcb.12356.)2013(
 • Krueger, T. et al. Common reef-building coral in the Northern Red Sea resistant to elevated temperature and acidification. Royal Society Open Science 4, doi:Unsp

170038 10.1098/Rsos.170038.)2017) 

 • Abelson, A., Shteinman, B., Fine, M. & Kaganovsky, S. Mass transport from pollution sources to remote coral reefs in Eilat (Gulf of Aqaba, Red Sea). Marine Pollution Bulletin 38, 25-29, doi:10.1016/S0025-326X(98)00081-2.)1999(
 • Bellworthy, J. & Fine, M. Beyond peak summer temperatures, branching corals in the

Gulf of Aqaba are resilient to thermal stress but sensitive to high light. Coral Reefs

36, 1071-1082, doi:10.1007/s00338-017-1598-1.)2017) 

 • Bellworthy, J., Menoud, M., Krueger, T., Meibom, A. & Fine, M. Developmental carryover effects of ocean warming and acidification in corals from a potential climate refugium, the Gulf of Aqaba. Journal of Experimental Biology ,222 doi:10.1242/jeb.186940.)2019(
 • Krueger, T. et al. Common reef-building coral in the Northern Red Sea resistant to elevated temperature and acidification. Royal Society Open Science 4, doi:10.1098/rsos.170038.)2017)
 • Osman, E. O. et al. Thermal refugia against coral bleaching throughout the northern Red Sea. Global Change Biology 24, E474-E484, doi:10.1111/gcb.13895.)2018(
 • Banc-Prandi, G. & Fine, M. Copper enrichment reduces thermal tolerance of the highly resistant Red Sea coral Stylophora pistillata. Coral Reefs 38, 285-296.)2019( 9    Banc-Prandi, G., Cerutti, J. & Fine, M. Recovery assessment of the branching coral Stylophora pistillata following copper contamination and depuration. Marine Pollution Bulletin 162, doi:10.1016/j.marpolbul.2020.)2021( 111830.
 • Hall, E. R. et al. Eutrophication may compromise the resilience of the Red Sea coral Stylophora pistillata to global change. Marine pollution bulletin 131, 701-711.)2018(
 • Loya, Y. & Rinkevich, B. Abortion effect in corals induced by oil pollution. Mar Ecol Prog Ser 1, 77-80.)1979(
 • Loya, Y. & Rinkevich, B. Effects of oil pollution on coral reef communities. Ecol. Prog. Ser 3, 180.)1980)
 • Loya, Y. in Coral health and disease 1-34 (Springer, 2004).
 • Fine, M. et al. Coral reefs of the Red Sea – Challenges and potential solutions. Regional Studies in Marine Science 25, doi:10.1016/j.rsma.2018.100498)2019)
 • Hilmi, N., Safa, A. & Reynaud, S. Coral reefs and tourism in Egypt's red sea. Topics in Middle Eastern and North African Economies 14.)2012)
 • Kleinhaus, K. et al. Science, Diplomacy, and the Red Sea's Unique Coral Reef: It's Time for Action. Frontiers in Marine Science 7, doi:10.3389/fmars.2020.00090 ).2020

כלי נגישות