ארכיון הקטגוריה: קצא"א

עיריית אילת אישרה פה אחד מאבק משותף לשמירה על המפרץ

במסגרת ההחלטה הודיעה מועצת העיר, שהיא בעד גז טבעי באילת אך נגד הקמת מתקן הנזלה. בעניין הרחבת פעילות הנפט הודיעה המועצה שתתנגד לכל הרחבת פעילות הכרוכה בסיכונים ותפעל לסיכולה בכל האמצעים העומדים לרשותה. עוד החליטה להקים מטה ציבורי רב זרועי להובלת המאבק לשמירת מפרץ אילת כאחד מנכסי הטבע המשמעותיים של העיר.

בעניין הגז הטבעי הודיעה מועצת העיר שבמסגרת השאיפה להגיע לעצמאות אנרגטית בתוך חמש שנים, היא תדרוש מהמדינה להשקיע את כל המשאבים בתחום זה בדגש על האנרגיה הסולארית וכי היא  אינה מתנגדת לחיבור העיר לרשת הארצית לחלוקת גז טבעי לשם אספקת גז לצרכנים הפרטיים בעיר ובסביבתה, בתיאום מלא איתה לצד זאת, היא מתנגדת לייצוא גז טבעי דרך נמל אילת (לרבות נמל קצא"א) ולהקמת מתקן הנזלה בתחום העיר, וכן להנחת תשתית החורגת מצרכי הצרכנים בעיר ומאפשרת ייצוא עתידי. העירייה תפעל לבירור מול גורמי הממשלה הרלוונטיים האם יש כוונה להקים מתקן הנזלה בעיר, וככל שיתברר שיש כוונה כזו, תפעל העירייה לסיכולה בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות אמצעים פוליטיים ומשפטיים. 

בעניין הרחבת פעילות הובלת הנפט הודיעה מועצת העיר, כי העירייה תפעל לבירור מול גורמי הממשלה הרלוונטיים אילו אמצעי בטיחות ננקטים כיום ואילו אמצעי בטיחות נוספים יידרשו כדי להבטיח שפעילות הובלת נפט דרך נמל קצא"א באילת אינה כרוכה בסיכונים לא קבילים לסביבה (לרבות נזקים לסביבה הימית, לשמורת האלמוגים, לסביבה ביבשה ובכלל). עיריית אילת דורשת לערוך סקר סיכונים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, וכן דורשת לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים כדי להבטיח שפעילות הובלת הנפט אינה כרוכה בסיכונים בלתי קבילים. ככל שיתברר כי הרחבת הפעילות אינה מותנית בעריכת סקר סיכונים מתאים, או כי לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות שנדרשו נותרו סיכונים לא קבילים, תתנגד העירייה לכל הרחבת פעילות הכרוכה בסיכונים כאלה, ותפעל לסיכולה בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות אמצעים פוליטיים ומשפטיים.

הפגנת ענק באילת נגד תוכנית קצא"א וצינור הגז

מאות מפגינים השתתפו בהפגנת ענק בעיר אילת כנגד תוכנית קצא"א להעביר נפט ממדינות המפרץ דרך אילת והנגב לאשקלון, באמצעות הצינור המתפורר של קצא"א. המפגינים קראו לממשלה לעצור את התוכנית ולהציל את העיר אילת ואת שונית האלמוגים.

ארגוני הסביבה לשרה גילה גמליאל: פרסמי את חוות דעת משרדך לגבי תוכנית קצא"א

באוקטובר 2020 פרסמה חברת קצא"א (קו צינור אסיה אירופה)  שחתמה על מזכר הבנות עם חברת MED-RED Land Bridge Ltd לשינוע נפט ממדינות המפרץ לשווקים אסייתיים ולשווקים במערב, והכל, דרך נמלי אילת ואשקלון. 

יוזמה זו מאיימת על קיומה של שונית האלמוגים הייחודית של מפרץ אילת, מהחשובות ביותר בעולם, כמו גם על חופיה היפים של אילת, בסיס התיירות האילתית. מימוש היוזמה עלול לגרום למפגעים נוספים, כגון: זיהום אויר, קרקע, שמורות טבע  ומי תהום, באילת, אשקלון ולכל אורך הנגב והערבה.

על אף בקשותינו טרם קיבלנו מידע מפורט באשר לתוכנית המקודמת ולתוכנו של מזכר ההבנות שנחתם, אך על-פי פרסום קצא"א היוזמה כוללת מעבר של עשרות מכליות נפט ענקיות בשנה, שיפרקו באילת נפט, שיוזרם באמצעות צינור קצא"א הישן והמתפורר לאורך מרחבי הערבה והנגב לנמל לאשקלון, שם הנפט מתוכנן להטען על מכליות בדרכו  לאירופה. כידוע, קצא"א היא חברה בבעלות ממשלתית הפועלת תחת מעטה של חשאיות וסודיות. עמידות הצינור והתשתיות הישנות של קצא"א בנמלים ובחוות המיכלים למעמסים וללחצי השינוע שיגברו משמעותית עם הסכם זה – אינה ידועה.

לצערנו, תאונה או חבלה הן שאלה של זמן בלבד. בתאונה הנוראית בעברונה דלפו חמישה מיליון ליטר נפט "בלבד" – ביבשה, ונגרם נזק כבד. לא נותר אלא לתאר איזה גורל צפוי לאזור כולו באם תתרחש תקלה במיכלית בים, או בצינור היבשתי. נקודת תורפה מרכזית היא בפריקה של הנפט מהמכלית. די בדליפה של פחות מ1% מנפח מכלית נפט למפרץ כדי לפגוע קשה בשונית האלמוגים ואלפי המינים הנסמכים עליה ומתקיימים בזכותה. 

אלמוגי צפון ים סוף ייחודיים בזכות עמידותם לעליית טמפרטורות מי הים, הגורמת לתופעת הלבנה (Bleaching) ומוות של שוניות אלמוגים בכל העולם. בשל כך, שוניות האלמוגים של מפרץ אילת הן אוצר טבע ייחודי ונדיר שחשיבותו בעת משבר האקלים עולה. כזכור, שונית האלמוגים באילת, נהרסה בשנות ה-70 גם בשל פעילות שינוע הנפט מאיראן, (בנוסף על מקורות זיהום נוספים). שיקום של שוניות אלמוגים אורך עשרות שנים לפחות. פגיעה נוספת מאסון שפך נפט למפרץ אילת עלולה להביא למוות והרס של שונית האלמוגים, ותפגע בסיכויי הצלת האלמוגים מכליה עולמית.

 משמעות אסון דליפת נפט היא פגיעה קשה בטבע, בתיירות ולכן גם בפרנסתם של אלפי משפחות באילת והערבה, שמשבר הקורונה הותיר אותם ממילא באובדן פרנסה חמור ומתמשך. בנוסף, אסון שפך נפט בים תיכון עשוי להשבית אחד או יותר ממתקני ההתפלה המספקים 75% ממי השתיה של ישראל. העלות והנזק מקידום היוזמה הנוכחית גדולים משמעותית מהתועלת שהיא עשויה להביא, שכן כלכלות העולם, בוודאי במערב, עוברות בהדרגה לכלכלה דלת פחמן. לאור זאת, לפני שמקדמים תכנית בסדר גודל שכזה, יש לבצע בחינת עלות- תועלת מקיפה, שכוללת הערכת סיכונים, בשיתוף תושבי אילת. עד אז, יש למנוע את קידום התוכנית לפני שהיא מייצרת הסתמכות מיותרת של מי מהצדדים.

בתשובתך לשאלה על יוזמה זו של קצא"א, בדיון בועדת הפנים והסביבה ב-30.11.20, ציינת שהמשרד הכין ניר עמדה על הסיכונים הנובעים מההסכם, ועל הדרישות לבחינה נוספת והערכות לפני החלטה על מימוש היוזמה. אנו מבקשים מכבוד השרה לפרסם את חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה לגבי תוכנית חברת קצא"א לשמש כמסדרון תשתיות לדלקים ממדינות המפרץ לאירופה, ולקיים שיתוף ציבור באשר לתכנית ולהשלכותיה.

 

להרחבה על הסיכונים מהיוזמה הנ"ל, ראי מצורף מכתב בנושא, שנשלח מטעם 235 מדענים ללשכתך בתאריך 11.1.2021. נודה על קיום פגישה דחופה בנושא.